Στόχοι και Ωφέλη
EU logo

Στόχοι και ΩφέληΤο έργο ΚΑΣΤΟΜ στοχεύει στη δημιουργία ενός πολύπλευρου και ευέλικτου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα. Μέχρι σήμερα, η συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα γίνεται σε μικρό αριθμό σταθμών στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ η πρόγνωση της ποιότητας του αέρα γίνεται μόνο σε ερευνητικό επίπεδο (σε αντίθεση με άλλες περιβαλλοντικές προγνώσεις όπως η πρόγνωση του καιρού ή του κυματισμού). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επομένως αποσκοπεί στο να καλύψει αυτήν την ανάγκη παρέχοντας υποδομές (αισθητήρες χαμηλού κόστους (Internet of Things - ΙοΤ), εφαρμογή εξελιγμένων μοντέλων, παροχή υπηρεσιών ως SaaS (Software as a Service) η PaaS (Platform as a Service)) καθώς και πληροφορία στους εμπλεκόμενους φορείς και στους πολίτες.

Για την αναλυτική περιγραφή και την πρόγνωση της ποιότητας αέρα, το ΚΑΣΤΟΜ συνδυάζει τα παρακάτω:

  • τρισδιάστατα μοντέλα ποιότητας αέρα (WRF/CAMx),
  • καινοτόμα μοντέλα ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών (MOSESS/NEMO),
  • επικαιροποίηση των εκπομπών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων,
  • δίκτυα μικροαισθητήρων, και,
  • μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης.

Τα οφέλη του έργου δεν θα περιοριστούν κατά την περίοδο υλοποίησης, καθώς με βάση και το επιχειρηματικό πλάνο αξιοποίησης που θα εκπονηθεί θα προσδιοριστεί η αγορά στην οποία θα απευθύνεται, ο τρόπος προσέγγισής της και θα τεθούν και οι βάσεις για τη μελλοντική αξιοποίηση του έργου, των αποτελεσμάτων και των εφαρμογών, από το σύνολο των εμπλεκομένων σε αυτό συμμετεχόντων.

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι το έργο συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων, καθώς το καινοτόμο σύστημα και τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση παροχής αντίστοιχων

σύγχρονων υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει θετικά και στην εθνική οικονομία γενικότερα.

Τα αποτελέσματα του έργου αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και γνώση δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και πρόβλεψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και κατά συνέπεια συνεισφέρουν θετικά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας καθώς τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των επιπτώσεών της στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το έργο συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα, καθώς τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν είναι καινοτόμα σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν βάση για την περαιτέρω έρευνα στο θεματικό αυτό αντικείμενο, με στόχο να μπορούν να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν μελλοντικά και νέα δεδομένα. Με τη διάδοση των αποτελεσμάτων μέσα από διάφορα κανάλια, αλλά ακόμα και από τις ίδιες τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό, θα δοθεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για τους Ερευνητές, που θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και σε υπηρεσίες δεδομένων, αλλά και στο σύνολο των κατοίκων των περιοχών για τις οποίες παρέχεται η πρόγνωση.

Τέλος, το έργο θα συμβάλει θετικά στην απασχόληση, καθώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για άτομα με γνωστικό αντικείμενο το περιβάλλον και την αέρια ρύπανση, αλλά και την πληροφορική και τη γεωπληροφορική. Πέρα από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση του έργου, η δυναμική του συστήματος και η μελλοντική του αξιοποίηση αναμένεται να συντηρήσει και ίσως και να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που θα απασχολούνται στο μέλλον με αυτό, με στόχο την επέκταση της λειτουργία της πλατφόρμας και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και σε νέες περιοχές, όπως για παράδειγμα το λεκανοπέδιο της Αθήνας, αλλά ακόμα και περιοχές εκτός Ελλάδας.